ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิพัฒน์ เนอร์สซิ่งกรุ๊ป เป็นศูนย์จัดส่งพนักงานครบวงจร

ดูแลผู้ป่วย เฝ้าไข้ ดูแลผู้สูงอายุ คนชรา พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน แม่ครัว พร้อมพนักงานมืออาชีพ

 

พี่เลี้ยงเด็ก

การเลี้ยงเด็กทารก พยายามรักษาความสะอาด อาบน้ำทุกวัน และทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอโดยการสวมเสื้อผ้า การสวมเสื้อผ้า ไม่ควรคับหรือหลวมจนเกินไป ให้ทารกได้รับอากาศบริสุทธิ์ โดยการเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท ตลอดจนตัวของพนักงานเองต้องมีใจรักเด็ก
 
รายละเอียดเพิ่มเติม

ดูแลผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดไว้ คือ ผู้ที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 60 ปี เป็นวัยที่มีการเสื่อมถอยในทุกๆด้าน ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ในการดูแลจึงต้องอาศัยศาสตร์และศิลป์โดยแท้จริง
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
     

เฝ้าไข้ดูแลผู้ป่วย

พนักงานดูแลผู้ป่วยของเราทุกคน จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นและมีใจรักในงาน การบริบาลและบริการ ผ่านการตรวจสอบประวัติและสุขภาพเบื้องต้นจากทางศูนย์
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 

แม่บ้าน-แม่ครัว

แม่บ้าน พนักงานทำความสะอาด การดูแลบ้าน พนักงานที่ทำหน้าที่ต้องเป็นคนที่รู้จักใช้เทคนิค ในการทำความสะอาด ต้องเป็นคนเอาใจใส่ขยัน อดทน สะอาด และต้องรู้จัก การจดจำการใช้เครื่องใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในบ้านได้ดี
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิพัฒน์ เนอร์สซิ่งกรุ๊ป
670/289 .ขวัญพัฒนา ถ.อโศกดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
ติดต่อคุณวิไลลักษณ์ ศรีคะเณย์ 086-388-6550