ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิพัฒน์ เนอร์สซิ่งกรุ๊ป เป็นศูนย์จัดส่งพนักงานครบวงจร

ดูแลผู้ป่วย เฝ้าไข้ ดูแลผู้สูงอายุ คนชรา พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน แม่ครัว พร้อมพนักงานมืออาชีพ

 

พี่เลี้ยงเด็ก

การเลี้ยงเด็กทารก พยายามรักษาความสะอาด อาบน้ำทุกวัน และทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอโดยการสวมเสื้อผ้า การสวมเสื้อผ้า ไม่ควรคับหรือหลวมจนเกินไป ให้ทารกได้รับอากาศบริสุทธิ์ โดยการเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท ตลอดจนตัวของพนักงานเองต้องมีใจรักเด็ก ใจเย็น อดทนและต้องรู้จักการสังเกตจากพฤติการณ์รมของเด็ก ได้ว่าเด็กต้องการสื่อสารเกี่ยวกับอะไร
 
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
 • อาบน้ำทำความสะอาดตัวเด็ก
 • เปลี่ยนเสื้อผ้า ทำความสะอาดเสื้อผ้า (ล้างสารคัดหลั่งก่อนซัก)ตลอดจนบริเวณที่พักอาศัย
 • ดูแลอาหาร - นม - อาหารเสริม (ตามอายุและอาการของเด็ก)
 • ชงนม - ล้างขวดนม ต้ม / นึ่งขวดนม (เก็บนมแม่อย่างถูกวิธี)
 • ทำความสะอาดบริเวณที่เกี่ยวเนื้องกับเด็ก ฯลฯ
 • อัตราเงินค่าบริการ 10,000-18,000 บาท / ต่อเดือน หรือตามที่ตกลงกับทางศูนย์
 
 

ดูแลผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดไว้ คือ ผู้ที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 60 ปี เป็นวัยที่มีการเสื่อมถอยในทุกๆด้าน ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ในการดูแลจึงต้องอาศัยศาสตร์และศิลป์โดยแท้จริง ในผู้สูงอายุแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ในแง่ของการดูแลจึงไม่สามารถกำหนดเป็นกฎตายตัว
 
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
 • ดูแลพยุงเข้าห้องน้ำ อาบน้ำหรือเช็ดตัว ทำกายภาพบำบัด
 • เปลี่ยนเสื้อผ้า
 • ทำความสะอาดเสื้อผ้า
 • ดูแลอาหาร-ยา-จ่ายยาตามวัน-เวลาที่ถูกต้อง และตามอาการโรคของผู้ป่วย
 • ทำความสะอาดที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ป่วย
 • ใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูป
 • สังเกตอาหารวัดไข้
 • อัตราเงินค่าบริการ 12,000-18,000 บาท/เดือน หรือตามที่ตกลงกับทางศูนย์
 
 

เฝ้าไข้ดูแลผู้ป่วย

พนักงานดูแลผู้ป่วยของเราทุกคน จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นและมีใจรักในงาน การบริบาลและบริการ ผ่านการตรวจสอบประวัติและสุขภาพเบื้องต้นจากทางศูนย์ เพศหญิง อายุตั้งแต่ 18-45 มีประสบการณ์การเฝ้าไข้ ไม่ต่ำกว่า 2-10ปีขึ้นไป
 
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
 • อาบน้ำ-เช็ดตัว-เปลี่ยนเสื้อผ้า
 • ดูแลการขับถ่าย-จัดยา อาหาร (ป้อนหรือฟิตตามอาการผู้สูงอายุ) ดูดเสมหะ พลิกตะแคงตัวผู้ป่วย
 • ทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น อยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์และห้องนอนผู้ป่วย ซักรีดเสื้อผ้าอื่นๆของผู้ป่วย
 • ทำกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วย เช่น อ่านหนังสือให้ผู้ป่วยฟัง พาผู้ป่วยเดินเล่นหรือนั่งรถเข็นพาผู้ป่วยให้ได้ผ่อนคลายจิตใจ
 • ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้จ้างอย่างเคร่งครัด และมีวาจาสุภาพต่อผู้ป่วย
 • คอยสังเกตอาการของผู้ป่วยทุกวัน เมื่อมีอะไรผิดสังเกตทางพนักงานจะแจ้งให้ญาติของผู้ป่วยทราบทันที
 • ทำอาหารให้ผู้ป่วย ทั้งธรรมดา อาหารปั่น ตามสูตรที่ทางโรงพยาบาลให้มา
 • อัตราเงินค่าบริการ 9,000-13,000 บาท/เดือน หรือตามที่ตกลงกับทางศูนย์
 
 

แม่บ้าน-แม่ครัว

แม่บ้าน พนักงานทำความสะอาด การดูแลบ้าน พนักงานที่ทำหน้าที่ต้องเป็นคนที่รู้จักใช้เทคนิคในการทำความสะอาด ต้องเป็นคนเอาใจใส่ขยัน อดทน สะอาด และต้องรู้จัก การจดจำการใช้เครื่องใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในบ้านได้ดี การจัดการกับบรรยากาศภายในบ้านก็เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลบ้านการทำความสะอาด ห้องน้ำ ห้องนอน ห้องนั่งเล่น ต้องปราศจากกลิ่นรบกวนและบรรยากาศดีถ่ายเทสะดวก
 
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
 • ทำความสะอาดบ้านโดยทั่วๆไป
 • ซักผ้า-รีดผ้า ฯลฯ
 • ทำอาหาร-หุงข้าว-ล้างจาน ฯลฯ
 • รดน้ำต้นไม้-ล้างรถ-เปิดปิดประตูเมื่อรถเข้าออก
 • อื่นๆ ตามลักษณะงานของแต่ละบ้าน
 • อัตราเงินค่าบริการ 10,000-13,000 บาท/เดือน หรือตามที่ตกลงกับทางศูนย์
 
 

หมายเหตุ : พิพัฒน์ เนอร์สซิ่งกรุ๊ป ยังให้บริการดูแลผู้ป่วยพิเศษด้วย

 
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิพัฒน์ เนอร์สซิ่งกรุ๊ป
670/289 .ขวัญพัฒนา ถ.อโศกดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
ติดต่อคุณวิไลลักษณ์ ศรีคะเณย์ 086-388-6550